M-16

Nedávno pridané a ešte neprešlo redakčnou kontrolou.

Kremnica, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj, Pohronie

Múzeum telesnej kultúry - Expozícia lyžovania Kremnica

Vznik a pôvod lyží je spätý s najstaršími stopami ľudskej civilizácie.

Pridať hodnotenie

Bližšie informácie

Info

rmácie z histórie lyžovania od jeho vzniku až po súčasnosť zhromaždilo Múzeum mincí a medailí v stálej expozícii "Z dejín lyžovania na Slovensku", ktorú v roku 1988 pri príležitosti 60.-teho výročia založenia Slovenskej lyžiarskej župy a 15.-teho ročníka Bielej stopy SNP sprístupnilo verejnosti. Po 10. rokoch bola výstava deinštalovaná.
Mesto Kremnica sa v spolupráci s Múzeom mincí a medailí rozhodlo, že v menšom rozsahu exponáty znovú uzrú svetlo sveta a to v priestoroch Informačného centra, ktoré je v krásnych priestoroch Barbakanu - predbránia. Tu na dvoch poschodiach si môžu návštevníci pozrieť stručný sprievod z histórie lyžovania na Slovensku, najzaujímavejšie lyže, trofeje, vosky, fotografie, plagáty a ďalšie predmety. K dispozícii je písomný sprievodca v slovenskom, anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku.
Výstava bola otvorená 12. februára 2000 pri príležitosti 26. ročníka spomínaného vytrvalostného behu na lyžiach Biela stopa SNP.
Vznik a pôvod lyží je spätý s najstaršími stopami ľudskej civilizácie. Pochádzajú z konca doby kamennej a sú známe viac ako 5000 rokov. Najstaršia nájdená lyža pochádza z roku 1450 pred n.l. a našla sa v Hotingu vo Švédsku. Kedy Kremnickými vrchmi bola zanechaná prvá biela stopa po lyžiach sa už dnes nedozvieme, ale s určitosťou vieme povedať, že prvé preteky v lyžovaní v Rakúsko-Uhorsku sa uskutočnili práve na kremnických kopcoch. Na a odvtedy má lyžovanie v Kremnici dôležité miesto a to vo všetkých disciplínach - beh, zjazd a skok. Dnes je Kremnica známa dobrými bežeckými traťami a vytrvalostným pretekom zaradeným i v európskych behoch /EUROLOPETT/ - Biela stopa Slovenského národného povstania.

KEĎ LYŽE IDÚ...
Táto prvá stála expozícia vznikla po vyše pätnásťročnej existencii Múzea telesnej kultúry v SR Plochu o rozlohe 70m2 našla na druhom poschodí spomínaného "Barbakanu", vo veži mestského opevnenia z polovice 16.storočia. Ako o expozícii povedal autor jej scenára, PhDr. Igor Machajdík :
" ...je koncipovaná na báze chronologickej postupnosti periodizácie dejín v období od konca 19.st. po súčasnosť, pochopiteľne, nenárokuje si byť akousi encyklopédiou lyžovania a ani jej časťou, to vzhľadom na priestorové, časové i materiálne dôvody ani nie je možné, je skôr určitou selekciou budovanou na báze základnej faktografie s cieľom osloviť návštevníka zo širokej lyžiarskej obce, ale takisto i nelyžiara. Mala by byť výzvou zamyslieť sa nad tým, že aj pamiatky z oblasti športu, v tomto prípade lyžovania, majú svoje miesto v našej histórii, že sú súčasťou nášho národného kultúrneho dedičstva. Je potrebné v záujme celej spoločnosti zachovať a opatrovať ich pre ďalšie generácie. Ide o nesmierne cenné hodnoty a v celom civilizovanom svete to veľmi dobre vedia".

K stálej expozícii privedie návštevníka z prvého poschodia výstava venovaná jednému z najznámejších športových podujatí masového charakteru na Slovensku -Bielej stope SNP, ktorého 30. ročník si práve počiatkom tohto roku pripomíname. Je prvou zo série príležitostných výstav, ktoré má chuť Múzeum telesnej kultúry v SR v rámci expozičného priestoru realizovať. Vo výstavnom pláne rátame s prípravou podujatí venovaných najvýznamnejším osobnostiam lyžovania a podujatiam na Slovensku, ale chceme ,ako sa stáva v športových múzeách pravidlom, ponúknuť obyvateľom i návštevníkom Kremnice i projekty prezentujúce kultúru športu z pohľadu umenia a ostatných zdrojov ľudskej činnosti. Zámerom je , aby nešlo len o rozmer " lyžiarsky"...
Expozičné priestory poskytujú priestor pre prezentáciu len obmedzeného počtu predmetov zbierkovej povahy, ktoré sú uchované v depozitoch v Bratislave a v Kremnici, veľká časť historicky cenných dokumentov však čaká na svoje objavenie a oživenie v súkromných zbierkach a pozostalostiach, možno i v partnerských inštitúciách, či múzeách. Práve tu, v akvizičnej činnosti, vidíme rezervu v našej práci. "Keď lyže idú..." je mottom i pomenovaním kremnickej stálej expozície lyžovania. Neskromne si poprajme- nech nájdu správnu stopu!

Múzeum je súčasťou Múzea telesnej kultúry Bratislava.

Fotogaléria

Fotogaléria nie je zatiaľ dostupná.

Kontakty

Informačné centrum - Barbakan, 967 01 Kremnica
Tel.: +421 45 674 43 88
Fax: +421 45 674 28 56
E-mail: muzeum.tk@t-com.sk, infocentrum@kremnica.sk

Otvorené

Po-Pi: 9.00 - 17.00
So: 9.00 - 14.00
ach nie, mapa sa nedá načítať...

Upozornenie k mape: Na mape je vyznačená poloha mesta alebo obce.

Komentáre (0)

    Zatiaľ nie sú žiadne komentáre.

  • Pridávať komentáre môžu len prihlásení používatelia.

mesto Kremnica

Čo by sa tak dnes dalo?

Prihlásenie

Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data

uložiť na tomto počítači

Nepamätám si heslo

Nová registrácia