Vyšná Polianka

Vyšná Polianka, okres Bardejov, Prešovský kraj, Šariš

Vyšná Polianka

Grécko-katolícky drevený Kostol sv. Paraskievy bol postavený z materiálu pôvodného dreveného kostola a patrí medzi novozapísané Národné kultúrne pamiatky.

Hervartov

Hervartov, okres Bardejov, Prešovský kraj, Šariš

Hervartov

Rímskokatolícky kostol sv. Františkovi z Assisi v slovenskej obci nemeckého pôvodu svojim dvojdielnym pôdorysom, vysokou strechou a ďalšími znakmi v exteriéri a interiéri je značne odlišný od rusínsko-ukrajínskych drevených cerkví a má charakter čisto gotický.

Bodružal

Bodružal, okres Svidník, Prešovský kraj, Šariš

Bodružal

Cerkva sv. Mikuláša, postavená v roku 1658 na južnom svahu obce. Trojdielna zrubová stavba má bohato členenú šindľovú strechu s tromi v smere na západ sa zvyšujúcimi vežami.

Brežany

Brežany, okres Prešov, Prešovský kraj, Šariš

Brežany

Drevený grécko-katolícky chrám sv. Lukáša trojpriestorového východného typu, jediný v okrese Prešov bol postavený v roku 1727 a obnovili ho v druhej polovici 18. storočia. Radí sa tým medzi najstaršie drevené kostolíky na Slovensku.

Dobroslava

Dobroslava, okres Svidník, Prešovský kraj, Šariš

Dobroslava

Drevený chrám sv. Paraskievy bol postavený v roku 1705, opravovaný v roku 1880. V roku 1932 boli k objektu pristavané dve bočné kaplnky, následkom čoho sa zmenil aj pôvodný trojdielny pôdorys stavby, ktorý má teraz tvar kríža.

Frička

Frička, okres Bardejov, Prešovský kraj, Šariš

Frička

Cerkva archanjela Michala, postavená v 18. storočí. Trojdielnosť zrubovej stavby v exteriéri je naznačená kovovým krížom nad oltárnou časťou, malou vežičkou nad hlavnou loďou a dominujúcou vežou nad babincom.

Hrabová Roztoka

Hrabová Roztoka, okres Snina, Prešovský kraj, Horný Zemplín

Hrabová Roztoka

Cerkva sv. Bazila Veľkého bola postavená v polovici 18. storočia. Trojdielna zrubová stavba je prikrytá valbovou šindľovou strechou s dvomi vežičkami.

Hraničné

Hraničné, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj, Tatry a Zamagurie

Hraničné

Cerkva Nepoškvrneného počatia Panny Márie, postavená v roku 1785 a zrekonštruovaná v II.polovici 19. storočia. Chrám slúži nielen pre potreby veriacich východného, ale aj rímskokatolíckeho obradu.

Hunkovce

Hunkovce, okres Svidník, Prešovský kraj, Šariš

Hunkovce

Drevený chrám východného obradu Zosnutia Bohorodičky bol postavený na konci 18. storočia. Je to zrubový, trojpriestorový objekt na nízkej kamennej podmurovke. Samostatná veža je spojená strieškou so stavbou.

Jalová

Jalová, okres Snina, Prešovský kraj, Horný Zemplín

Jalová

Drevený kostolík sv. Juraja z roku 1772 sa nachádza sa v okrese Snina.

Jedlinka

Jedlinka, okres Bardejov, Prešovský kraj, Šariš

Jedlinka

Cerkva Ochrany Bohorodičky bola postavená v roku 1763. Je to typický lemkovský variant rusínsko-ukrajinských trojdielnych a trojvežových drevených chrámov. Zrub je zvonku chránený došteným šalovaním.

Kalná Roztoka

Kalná Roztoka, okres Snina, Prešovský kraj, Horný Zemplín

Kalná Roztoka

Cerkva sv. Bazila Veľkého bola postavená koncom 18. storočia a obnovená v roku 1839. Je to trojdielna zrubová stavba s polygonálnou oltárnou časťou.

Korejovce

Korejovce, okres Svidník, Prešovský kraj, Šariš

Korejovce

Trojpriestorový zrubový chrám Ochrany Bohorodičky bol postavený v roku 1764 na plytkom kamennom podklade. Veža vyrastá z konštrukcie objektu, podvežie tvorí babinec, pred ktorým je malá vstupná predsienka.

Kožany

Kožany, okres Bardejov, Prešovský kraj, Šariš

Kožany

Cerkva Stretnutia Pána so Simeonom bola postavená v druhej polovici 18.storočia. Trojdielna stavba pozostáva z oltárnej miestnosti, hlavnej lode a babinca.

Krajné Čierno

Krajné Čierno, okres Svidník, Prešovský kraj, Šariš

Krajné Čierno

Cerkva sv. Bazila Veľkého bola postavená v 18. storočí. Trojdielna zrubová stavba má zvonku ošindľované steny. Strecha má takisto šindľovú krytinu, v ktorej sú veľmi citlivo vkomponované tri vežičky.

Krivé

Krivé, okres Bardejov, Prešovský kraj, Šariš

Krivé

Cerkva evanjelistu Lukáša bola postavená v roku 1826. Trojpriestorový chrám v dôsledku ošindľovania a došteného šalovania pôsobí zvonku dojmom jednodielnej stavby a polygonálna časť oltárnej miestnosti má oválny tvar.

Ladomirová

Ladomirová, okres Svidník, Prešovský kraj, Šariš

Ladomirová

Cerkva archanjela Michala pochádza z roku 1742, ktorého zvláštnosťou je, že bol pôvodne postavený bez jediného klinca. Veže i stupňovité kupoly nad svätyňou sú ukončené makovičkami s kovanými krížmi.

Lukov-Venécia

Lukov, okres Bardejov, Prešovský kraj, Šariš

Lukov-Venécia

Cerkva sv. Kozmu a Damiána pochádza z rokov 1708 - 1709. Trojdielny zrubový objekt spočíva na vysokej kamennej podmurovke, ktorá vyrovnáva sklon svahu najmä z východnej strany.

Matysová

Matysová, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj, Tatry a Zamagurie

Matysová

Cerkva sv. archanjela Michala z druhej polovice 18. storočia. Pred vchodom je umiestnený kríž (kópia z roku 1912) s vyrezávaným reliéfom symbolov umučenia.
Trojdielna zrubová stavba je zvonku celá ošindľovaná, včítane stien.

Hutka

Hutka, okres Bardejov, Prešovský kraj, Šariš

Hutka

Hutka - grécko-katolícky drevený kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky z roku 1923 v obci, 19 km SV od Bardejova, 384 m n.m. Kostolík nie je zapísaný do zoznamu NKP.

Toto bol len výber 20 najzaujímavejších tipov pre Prešovský kraj.
Ďalšie možnosti nájdete v nižšie uvedených regiónoch.

 

Prešovský kraj

Čo by sa tak dnes dalo?

Prihlásenie

Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data

uložiť na tomto počítači

Nepamätám si heslo

Nová registrácia