M-217

Nedávno pridané a ešte neprešlo redakčnou kontrolou.

Dolná Krupá, okres Trnava, Trnavský kraj, Dolné Považie

Kaštieľ Dolná Krupá (Pamätník Ludwiga van Beethovena)

Kaštieľ patrí medzi najkrajšie príklady vidieckej klasicistickej architektúry na Slovensku. Bol známy bohatými umeleckými zbierkami, knižnicou s tisíckami zväzkov kníh a mimoriadnou obrazovou galériou.

Pridať hodnotenie

Bližšie informácie

Výs

tavba kaštieľa v Dolnej Krupej je spojená s rodinou Brunsvik. Pôvodne zemiansky rod sa na území dnešného Slovenska doložiteľne nachádzal v Hlohovci v 16.storočí, do Dolnej Krupej prichádza sobášom Michal II. Brunsvik (1671#1719) # jeho ženou sa stala Mária Terézia rod. Vitalisová. Ich syn Anton v rokoch 1749#1756 postavil prvý kaštieľ v barokovom slohu na mieste dnešného objektu podľa projektov vtedajšieho cisárskeho dvorného staviteľa a hlavného staviteľa Uhorskej kráľovskej komory Johanna Baptistu Martinelliho st.
Panovníčka Mária Terézia povýšila Antona Brunsvika # zemana z Krupej, dňa 7. októbra 1775 do grófskeho stavu s právom nosiť predikát de Korompa (z Krupej).
Po jeho smrti v roku 1780 sa panstva ujíma Antonov druhorodený syn Jozef Brunsvik (1750 # 1827). V roku 1792 oslovuje Jána Josefa Talherra, hlavného staviteľa Uhorskej kráľovskej stavebnej komory, s požiadavkou na vypracovanie plánov prestavby kaštieľa, ktorý by zodpovedal spoločenskému postaveniu majiteľa. Práce prebiehali do roku 1796. Kaštieľ bol prestavaný a rozšírený na barokovo-klasicistický objekt, zároveň boli vybudované mnohé ďalšie objekty: divadlo, domček záhradníka, oranžéria, kúpeľný domček v záhrade, altánky v parku ap.
Jozef Brunsvik už v roku 1813 oslovuje ďalšieho architekta, mladého 24-ročného Antona Pia Rigela z kolísky antiky # z Ríma, s požiadavkou na prebudovanie celého areálu v modernom # klasicistickom štýle. Práce na menších objektoch prebiehali v rokoch 1813-1819, zároveň sa zakladal rozsiahly, vyše 100 hektárový anglický park podľa projektov belgického záhradného architekta Henryho Nebiena. Práce na kaštieli sa uskutočnili v rokoch 1822-1828, kedy bol kaštieľ vystavaný do dnešnej podoby. Kaštieľ patrí medzi najkrajšie príklady vidieckej klasicistickej architektúry na Slovensku. Bol známy bohatými umeleckými zbierkami, knižnicou s tisíckami zväzkov kníh a mimoriadnou obrazovou galériou.

Stručne z ďalšej histórie kaštieľa:

- v roku 1813 sobášom Henriety Brunsvikovej s Hermanom Chotekom prichádzajú do Krupej Chotekovci;
- roku 1937 je zbúrané divadlo;
- roku 1945 po prechode frontu je kaštieľ totálne vyrabovaný;
- od r. 1946 kaštieľ je pridelený Povereníctvu zdravotníctva, zriaďuje sa v ňom ústav na liečenie tuberkulóznych chorôb;
- roku 1946 zomiera v Dolnej Krupej posledná grófka # Mária Henrieta Choteková;
- roku 1947 po pozemkovej reforme je areál kaštieľa rozparcelovaný, ostáva park s dnešnou rozlohou 17 hektárov, mnohé významné objekty boli zbúrané (napr. knižnica, hospodárske budovy ap.);
- od roku 1949 do roku 1969 v kaštieli ústav pre duševne chorých pacientov;
- v rokoch 1969-1978 je kaštieľ prestavaný pre potreby novozriadeného Domova slovenských skladateľov;
- od 1.1.2003 prechádza celý kaštieľ s areálom do správy Slovenského národného múzea # Hudobného múzea.

V susedstve budovy sa nachádza hudobný pavilón, ktorý sa spolu s kaštiel'om viaže k pobytom slávneho skladatel'a Ludwiga van Beethovena, priatel'a rodiny grófa Brunsvika, ktorý tu údajne skomponoval známu Sonátu mesačného svitu.

Dokumentuje život a dielo významného európskeho skladateľa s osobitným dôrazom na jeho vzťah ku Slovensku a prijímanie jeho skladateľského odkazu u nás. Bola sprístupnená v decembri 1992 v Záhradnom pavilóne v parku kaštieľa.

Fotogaléria

Fotogaléria nie je zatiaľ dostupná.

Kontakty

Kaštieľ Dolná Krupá
Hlavná 572/109, 919 65 Dolná Krupá
Tel.: +421 33 557 72 71, +421 33 557 72 60
Fax: +421 33 557 72 71
Mobil: +421 905 285 103
E-mail: kastieldk@stonline.sk

Otvorené

máj - september: Ut-Pi 8.00 - 16.00, So-Ne 13.00 - 17.00
október - apríl: Po-Pi 8.00 - 16.00
Počas víkendu iba po predchádzajúcom ohlásení sa na pracovisku Kaštieľ Dolná Krupá.
ach nie, mapa sa nedá načítať...

Upozornenie k mape: Na mape je vyznačená poloha mesta alebo obce.

Komentáre (0)

    Zatiaľ nie sú žiadne komentáre.

  • Pridávať komentáre môžu len prihlásení používatelia.

obec Dolná Krupá

Čo by sa tak dnes dalo?

Prihlásenie

Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data

uložiť na tomto počítači

Nepamätám si heslo

Nová registrácia