Beckov, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, Stredné Považie

Múzeum Beckov

Je v ňom umiestnená expozícia dejín Beckova, jeho významných dejín a samozrejme aj hradu Beckov. Významnou časťou expozície sú materiály o významných rodákoch Beckova (J.M. Hurban, L. Medňanský, A. Medňanský, D. Štúr, a iných).

Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, Stredné Považie

Podjavorinské múzeum

V priestoroch múzea je umiestnená vlastivedne ladená expozícia venovaná histórii Nového Mesta a okolia, jeho kultúre a tradíciam.

Čachtický hrad

Čachtice, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, Stredné Považie

Čachtický hrad

Čachtický hrad vznikol v druhej polovici 13.-teho storočia a patril medzi prvé hrady, ktoré zabezpečovali západnú hranicu Uhorska.

Čachtice, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, Stredné Považie

Múzeum Čachtice

Múzeum Čachtice je vysunutou expozíciou Trenčianskeho múzea, ktorá sa venuje dejinám Čachtíc. Je umiestnené v Draškovičovskom kaštieli v Čachticiach. Zachytáva nielen dejinné udalosti, ale i približuje návštevníkovi i bohaté kultúrne tradície a ľudovú kultúru mestečka.

Beckov, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, Stredné Považie

Hrad Beckov

Beckovský hrad je jedným zo strážnych považských hradov. Bol to kráľovský hrad, ktorý vládol pomerne rozsiahlemu panstvu.

Stará Turá, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, Stredné Považie

Mestské múzeum Stará Turá

Múzeum sa zameriava na históriu mestečka Stará Turá. Pozornosť je venovaná prvej dobrovoľníckej výprave a bitke pri Starej Turej v meruôsmych rokoch.

 

okres Nové Mesto nad Váhom

Čo by sa tak dnes dalo?

Prihlásenie

Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data

uložiť na tomto počítači

Nepamätám si heslo

Nová registrácia