Svidník, okres Svidník, Prešovský kraj, Šariš

Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry

Múzeum ukrajinsko - rusínskej kultúry vo Svidníku je národnostnou inštitúciou, ktorej poslaním je dokumentovať základné etapy kultúrno - historického, politického a sociálneho vývoja tohto obyvateľstva od najstarších čias po súčastnosť.

Svidník, okres Svidník, Prešovský kraj, Šariš

Národopisná expozícia v prírode

Sústreďujú sa tu najtypickejšie pamiatky ľudovej architektúry a bývania v tejto časti východného Slovenska. V skanzene sa nachádza drevený kostolík z Novej Polianky.

Svidník, okres Svidník, Prešovský kraj, Šariš

Vojenské múzeum

Múzeum je špecializované na dokumentáciu národnooslobodzovacieho hnutia so zameraním na karpatsko- dukliansku operáciu a na širšiu dokumentáciu novšej vojenskej histórie na východnom Slovensku.

Svidník, okres Svidník, Prešovský kraj, Šariš

Galéria Dezidera Millyho

Galéria bola sprístupnená v roku 1983. Nachádza sa v barokovom kaštieli z 18. storočia. Predstavuje vývoj výtvarného umenia Rusínov - Ukrajincov od 15. storočia po súčasnosť. V expozícii je vystavený aj vzácny súbor ikon zo 16.-18. storočia.

Bodružal

Bodružal, okres Svidník, Prešovský kraj, Šariš

Bodružal

Cerkva sv. Mikuláša, postavená v roku 1658 na južnom svahu obce. Trojdielna zrubová stavba má bohato členenú šindľovú strechu s tromi v smere na západ sa zvyšujúcimi vežami.

Dobroslava

Dobroslava, okres Svidník, Prešovský kraj, Šariš

Dobroslava

Drevený chrám sv. Paraskievy bol postavený v roku 1705, opravovaný v roku 1880. V roku 1932 boli k objektu pristavané dve bočné kaplnky, následkom čoho sa zmenil aj pôvodný trojdielny pôdorys stavby, ktorý má teraz tvar kríža.

Hunkovce

Hunkovce, okres Svidník, Prešovský kraj, Šariš

Hunkovce

Drevený chrám východného obradu Zosnutia Bohorodičky bol postavený na konci 18. storočia. Je to zrubový, trojpriestorový objekt na nízkej kamennej podmurovke. Samostatná veža je spojená strieškou so stavbou.

Korejovce

Korejovce, okres Svidník, Prešovský kraj, Šariš

Korejovce

Trojpriestorový zrubový chrám Ochrany Bohorodičky bol postavený v roku 1764 na plytkom kamennom podklade. Veža vyrastá z konštrukcie objektu, podvežie tvorí babinec, pred ktorým je malá vstupná predsienka.

Krajné Čierno

Krajné Čierno, okres Svidník, Prešovský kraj, Šariš

Krajné Čierno

Cerkva sv. Bazila Veľkého bola postavená v 18. storočí. Trojdielna zrubová stavba má zvonku ošindľované steny. Strecha má takisto šindľovú krytinu, v ktorej sú veľmi citlivo vkomponované tri vežičky.

Ladomirová

Ladomirová, okres Svidník, Prešovský kraj, Šariš

Ladomirová

Cerkva archanjela Michala pochádza z roku 1742, ktorého zvláštnosťou je, že bol pôvodne postavený bez jediného klinca. Veže i stupňovité kupoly nad svätyňou sú ukončené makovičkami s kovanými krížmi.

Nová Polianka - Skanzen Svidník

Svidník, okres Svidník, Prešovský kraj, Šariš

Nová Polianka - Skanzen Svidník

Cerkva pochádzajúca z roku 1766 bola pôvodne zasvätená sv. Paraskieve. Steny pôvodného interiéru boli dekorované nástennými maľbami. Ikonostas oddeľujúci loď od svätyne je z polovice 18. storočia a pochádza z Rpavroviec.

Miroľa

Miroľa, okres Svidník, Prešovský kraj, Šariš

Miroľa

Cerkva Ochrany Bohorodičky je z roku 1770. Stojí na východnom svahu obce, v ktorej je dominantnou stavbou. Typický trojdielny a trojvežový zrubový objekt je zvonku opláštený došteným šalovaním, v dôslednku čoho loď a babinec pôsobia dojmom jednej miestnosti.

Nižný Komárnik

Nižný Komárnik, okres Svidník, Prešovský kraj, Šariš

Nižný Komárnik

Tento bojkovský typ chrámu predstavuje ideálny súlad a harmóniu jednotlivých článkov stavby, dokonalé uplatnenie statických zákonitostí, logické a vzhľadovo príťažlivé rozdelenie celku a tvarov.

Príkra

Príkra, okres Svidník, Prešovský kraj, Šariš

Príkra

Cerkva archanjela Michala bola postavená v roku 1777. Stojí na severnom svahu dediny. Trojdielna zubová stavba je zvonku chránená došteným šalovaním. Krytina je šindľová.

Šemetkovce

Šemetkovce, okres Svidník, Prešovský kraj, Šariš

Šemetkovce

Cerkva archanjela Michala pochádza z roku 1752. Vedľa nej samostatne stojí drevená zvonica. Areál bol pôvodne obklopený drevenou ohradou zrubovej konštrukcie so šindľovou strieškou.

 

okres Svidník

Čo by sa tak dnes dalo?

Prihlásenie

Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data

uložiť na tomto počítači

Nepamätám si heslo

Nová registrácia