Červený Kláštor, okres Kežmarok, Prešovský kraj, Tatry a Zamagurie

Múzeum Červený Kláštor (Lechnický kláštor)

Táto národná kultúrna pamiatka, oficiálne Lechnický kláštor, ktorého založenie oficiálne potvrdila r.1319 Spišská kapitula, leží v malebnom vyústení Lipníka do prielomu Dunajca v Pieninskom národnom parku.

Kežmarok, okres Kežmarok, Prešovský kraj, Tatry a Zamagurie

Mestská výstavná sieň Barónka

Kežmarok, okres Kežmarok, Prešovský kraj, Tatry a Zamagurie

Mestský hrad v Kežmarku

Mestský hrad v Kežmarku postavili za účelom obrany mesta. Jeho vznik a prvá písomná správa z roku 1463 sa spája s rodinou Zápoľských.

Múzeum Dr. Michala Greisigera

Spišská Belá, okres Kežmarok, Prešovský kraj, Tatry a Zamagurie

Múzeum Dr. Michala Greisigera

Múzeum Michala Gresigera bolo otvorené v roku 1994. Približuje život a činnosť polyhistora a mestského lekára zo Spišskej Belej spolu s históriou a etnografickými špecifikami mestečka. Múzeum sa nachádza v dome, kde Michal Greisiger prežil väčšiu časť svojho života.

Osturňa, okres Kežmarok, Prešovský kraj, Tatry a Zamagurie

Vodopád Lapšanka

Nadm. výška 700 m n.m., výška vodopádu 1.3 m

Veľká Franková, okres Kežmarok, Prešovský kraj, Tatry a Zamagurie

Konský vodopád

Nadm. výška 550 m n.m., výška vodopádu 1.7 m.

Osturňa, okres Kežmarok, Prešovský kraj, Tatry a Zamagurie

Prvý Roviensky vodopád

Nadm. výška 700 m n.m., výška vodopádu 1.3 m.

Osturňa, okres Kežmarok, Prešovský kraj, Tatry a Zamagurie

Vodopád Kremeniak

Nadm. výška 700 m n.m., výška vodopádu 1.5 m.

Osturňa, okres Kežmarok, Prešovský kraj, Tatry a Zamagurie

Druhý Roviensky vodopád

Nadm. výška 650 m n.m., výška vodopádu 1.8 m.

Osturňa, okres Kežmarok, Prešovský kraj, Tatry a Zamagurie

Osturniansky vodopád

Nadm. výška 700 m n.m., výška vodopádu 1.8 m.

Veľká Franková, okres Kežmarok, Prešovský kraj, Tatry a Zamagurie

Vodopád Horné Ľosy

Nadm. výška 550 m n.m., výška vodopádu 1,4 m.

Veľká Franková, okres Kežmarok, Prešovský kraj, Tatry a Zamagurie

Vodopád Dolné Ľosy

Nadm. výška 550 m n.m., výška vodopádu 1,2 m.

Veľká Franková, okres Kežmarok, Prešovský kraj, Tatry a Zamagurie

Vodopád Mlyn

Nadm. výška 600 m n.m., výška vodopádu 2,3 m.

Reľov, okres Kežmarok, Prešovský kraj, Tatry a Zamagurie

Druhý Riecky vodopád

Nadm. výška 700 m n.m., výška vodopádu 3,5 m.

Reľov, okres Kežmarok, Prešovský kraj, Tatry a Zamagurie

Tretí Riecky vodopád

Nadm. výška 650 m n.m., výška vodopádu 2 m.

Reľov, okres Kežmarok, Prešovský kraj, Tatry a Zamagurie

Štvrtý Riecky vodopád

Nadm. výška 650 m n.m., výška vodopádu 1,5 m.

Reľov, okres Kežmarok, Prešovský kraj, Tatry a Zamagurie

Piaty Riecky vodopád

Nadm. výška 650 m n.m., výška vodopádu 2,5 m.

Matiašovce, okres Kežmarok, Prešovský kraj, Tatry a Zamagurie

Siedmy Riecky vodopád

Nadm. výška 500 m n.m., výška vodopádu 1,2 m.

Matiašovce, okres Kežmarok, Prešovský kraj, Tatry a Zamagurie

Osmy Riecky vodopád

Nadm. výška 500 m n.m., výška vodopádu 1,3 m.

Spišská Belá, okres Kežmarok, Prešovský kraj, Tatry a Zamagurie

Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala

Expozícia múzea chronologicky spristupňuje návštevníkovi prístroje a pomôcky najrozmanitejších typov z Petzvalových čias až po najnovšie ukážky fotografickej techniky.

Toto bol len výber 20 najzaujímavejších tipov pre okres Kežmarok.
Ďalšie možnosti nájdete v nižšie uvedených regiónoch.

 

okres Kežmarok

Čo by sa tak dnes dalo?

Prihlásenie

Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data

uložiť na tomto počítači

Nepamätám si heslo

Nová registrácia