M-132

Nedávno pridané a ešte neprešlo redakčnou kontrolou.

Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, Horehronie

Poštové múzeum

Poštové múzeum Slovenskej pošty, a.s., je jediné pracovisko muzeálneho typu na Slovensku, ktorého úlohou je zhromažďovať a ochraňovať doklady archívnej, knižnej, muzeálnej hodnoty, dokumentujúce históriu vývoja poštovníctva, dopravy správ a s nimi spojených odborov.

Pridať hodnotenie

Bližšie informácie

Poš

tové múzeum Slovenskej pošty, a.s., je jediné pracovisko muzeálneho typu na Slovensku, ktorého úlohou je zhromažďovať a ochraňovať doklady archívnej, knižnej, muzeálnej hodnoty, dokumentujúce históriu vývoja poštovníctva, dopravy správ a s nimi spojených odborov. Poštové múzeum Slovenskej pošty, a.s., je účelovým strediskom ústredia Slovenskej pošty, a.s., a organizačne je začlenené do úseku obchodu a marketingu.
Korene poštového múzejníctva siahajú až do čias miléniovej výstavy, ktorá bola otvorená 2. mája 1896 v Budapešti. Tam vystavované predmety z poštovej histórie Uhorska tvorili základ zbierok Poštového múzea, zriadeného po výstave v Budapešti.
Založenie poštového múzea je späté i so vznikom Československa a s vydaním prvej poštovej známky v novej republike 18. decembra 1918. Bolo zriadené v Prahe s cieľom uchovávania a dokumentovania vývoja pôšt, telekomunikácií, rádiokomunikácií a známkovej tvorby.
Myšlienka vytvorenia samostatného poštového múzea na Slovensku sa stáva aktuálnou až v štyridiatych rokoch 20. storočia. V roku 1942 bolo filatelistické oddelenie zriadené pri Slovenskom národnom múzeu v Martine.
Až v osemdesiatych rokoch sa podarilo snahu o zriadenie rezortného pracoviska muzeálneho typu na Slovensku priviesť do úspešného konca. Dokumentačné centrum spojov vzniklo na základe uznesenia vlády SSR číslo 200 z 1. apríla 1981. Ústredný riaditeľ spojov Ing. Ondrej Kováč listom č.j. 10496/1984-AS zo dňa 17. 10. 1984 požiadal riaditeľa Riaditeľstva pôšt v Bratislave, dpt. Františka Juríka o zabezpečenie zriadenia dokumentačného centra spojov, ktoré bolo 8. 11. 1985 v Bratislave otvorené na Pošte 1.
Presťahovaním ústredia Slovenskej pošty, a.s., do Banskej Bystrice v roku 1996 sa vytvorili vhodné priestorové podmienky, na základe čoho sa pod názvom Dokumentačné centrum Slovenskej pošty, a.s., toto účelové zariadenie koncom roka 1997 presťahovalo z Bratislavy do Banskej Bystrice.
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pod číslom MK 2225/2000 - 400 zaregistrovalo Dokumentačné centrum Slovenskej pošty, a.s., do registra múzeí Slovenskej republiky pod názvom Slovenská pošta, a.s., Poštové múzeum.

Fotogaléria

Fotogaléria nie je zatiaľ dostupná.

Kontakty

Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Tel.: +421 48 433 95 07, +421 48 433 92 50
Fax: +421 48 411 52 18
E-mail: muzeum@slposta.sk
Vedúci Poštového múzea: PhDr. Štefan Kollár
Tel./Phone: +421 48 414 61 07
E-mail: kollar.stefan@slposta.sk

Otvorené

Po-Pi: 9.00 - 17.00
ach nie, mapa sa nedá načítať...

Upozornenie k mape: Na mape je vyznačená poloha mesta alebo obce.

Komentáre (0)

    Zatiaľ nie sú žiadne komentáre.

  • Pridávať komentáre môžu len prihlásení používatelia.

mesto Banská Bystrica

Čo by sa tak dnes dalo?

Prihlásenie

Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data

uložiť na tomto počítači

Nepamätám si heslo

Nová registrácia