Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava 3, Bratislavský kraj, Bratislava

Múzejno - dokumentačné centrum železníc

MDC vykonáva komplexnú dokumentačnú činnosť v oblasti vývoja železníc na území Slovenska, t. j. zhromažďuje, zhodnocuje, odborne spravuje a prezentuje vhodne vybrané trojrozmerné i plošné artefakty z tejto oblasti.

Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava 3, Bratislavský kraj, Bratislava

Múzeum telesnej kultúry v SR

Múzeum telesnej kultúry v Slovenskej republike je špecializovaným múzejným zariadením, orientovaným na dejiny, dokumentáciu a prezentáciu telesnej výchovy, športu a turistiky v Slovenskej republike.

Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava 3, Bratislavský kraj, Bratislava

Radošinské naivné divadlo

 

Slovensko
Bratislavský kraj
región Bratislava

okres Bratislava 3

mestá a obce tohto okresu

Bratislava - Nové Mesto

okres Bratislava 3

Čo by sa tak dnes dalo?

Prihlásenie

Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data

uložiť na tomto počítači

Nepamätám si heslo

Nová registrácia