M-54

Nedávno pridané a ešte neprešlo redakčnou kontrolou.

Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava 3, Bratislavský kraj, Bratislava

Múzejno - dokumentačné centrum železníc

MDC vykonáva komplexnú dokumentačnú činnosť v oblasti vývoja železníc na území Slovenska, t. j. zhromažďuje, zhodnocuje, odborne spravuje a prezentuje vhodne vybrané trojrozmerné i plošné artefakty z tejto oblasti.

Pridať hodnotenie

Bližšie informácie

Slov

enské podnikové železničné múzeum (Múzejno-dokumentačné centrum # MDC) vzniklo roku 1983 ako organizačná zložka niekdajšej Správy Východnej dráhy ČSD v Bratislave (oddelenie vtedajšieho Stblueiska technického rozvoja). Od roku 1994 je oddelením Výskumného a vývojového ústavu železníc (VVÚŽ). Po rozdelení železníc MDC zostalo spolu s VVÚŽ organizačnou zložkou ŽSR. Zmluva o spolupráci medzi ZSSK, a. s. a ŽSR, ktorá riešila otázku pokračovania zbierkotvornej činnosti MDC, ako i údržbu a prevádzku slovenskej kolekcie prevádzkyschopných historických železničných vozidiel v podmienkach rozdelenej železnice, bola k 1.9.2004 stranou ZSSK, a. s. vypovedaná. V dôsledku toho je v súčasnosti ochrana slovenských železničných technických pamiatok záležitosťou iba ŽSR. MDC je zaregistrované v registri múzeí a galérií na MK SR (registračné číslo RM 67/2000), čo ho zaväzuje riadiť sa pri svojej činnosti zákonom č. 115/1998 Z. z. z 1.4.1998 o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.

MDC vykonáva komplexnú dokumentačnú činnosť v oblasti vývoja železníc na území Slovenska, t. j. zhromažďuje, zhodnocuje, odborne spravuje a prezentuje vhodne vybrané trojrozmerné i plošné artefakty z tejto oblasti. Okrem vytvorenia prierezového a systematického zbierkového fondu, reprezentujúceho všetky oblasti práce železníc (prehľad trojrozmernej časti tohto fondu pozri ...) je výsledkom doterajšej aktivity MDC najmä:
- stála expozícia dejín železníc v Múzeu dopravy STM, celosezónna prevádzka regionálneho železničného múzea "Výhrevňa Vrútky" (www.vyhrevna-vrutky.sk) a študijného depozitára Bratislava východ
- jazdy nostalgických vlakov, organizácia výstav a ďalšie využitie zbierkového fondu pre reprezentačné i komerčné účely
- každoročný celoslovenský zraz prevádzkyschopných slovenských i zahraničných historických železničných vozidiel v RD Bratislava východ
- publikačná činnosť, najmä kniha #Dejiny železníc na území Slovenska#
- archívny a knižničný servis pre individuálnych bádateľov.

Medzi najvýznamnejšie uskutočňované alebo pripravované projekty MDC patrí:
- kompletizácia expozície dejín železníc v Múzeu dopravy STM (predovšetkým železničnými vozidlami) a jej postupná animácia
- výstavba národného železničného parku v RD Bratislava východ I (staré depo) s dôrazom na vozebné a dielenské zabezpečenie prevádzky parnej trakcie a rozmernejšie pbluemety, ktoré nebolo možné umiestniť v Múzeu dopravy;
- udržanie a účelná obmena kolekcie prevádzkyschopných historických železničných vozidiel ŽSR
- zavedenie turistickej parnej prevádzky na ozubnicovej železnici Pohronská Polhora - Tisovec

Expozície:
EXPOZÍCIA V RD VRÚTKY
www.vyhrevna-vrutky.sk

Nachádza sa v časti depa bližšie k osobnej stanici ŽSR. Prezentuje predovšetkým parné rušne, z ktorých časť je schopná prevádzky. Zaujímavým exponátom je funkčné elektromechanické staničné zabezpečovacie zariadenie SH 5007 s rôznymi typmi návestidiel, prestavníkov a ďalších zariadení. Expozícia je prístupná v období od 1.6. do 30.9. po predchádzajúcom dohovore denne okrem nedele v čase od 10.00 do 16.00 hod. Bez predchádzajúceho dohovoru je návšteva možná počas tohto obdobia každú sobotu v čase od 10.00 do 16.00 hod.
Spojenie: Autobusom č. 7 z osobnej stanice ŽSR Vrútky (zastávka Nákladná stanica), odtiaľ pešo cca 5 min cez dve železničné priecestia.

EXPOZÍCIA V MÚZEU DOPRAVY STM BRATISLAVA
Múzeum dopravy STM Bratislava

Možno ju nájsť neďaleko bratislavskej hlavnej stanice. na Šancovej ul. 1/A v priestoroch bývalého staničného skladu č. 1 a na priľahlom koľajisku za budovou Riaditeľstva Železničnej polície SR. Okrem historických cestných a železničných vozidiel prezentuje tiež exponáty z rôznych technických železničných odvetví. Expozícia je prístupná denne okrem pondelka v čase od 10.00 do 16.00 hod. (v sobotu a nedeľu do 17.00 hod.).
Spojenie: Pešo (cca 5 min) od bratislavskej hlavnej železničnej stanice.

ŠTÚDIJNÝ DEPOZITÁR V RD BRATISLAVA VÝCHOD
Je umiestnený v pamiatkovo chránenej budove bývalej personálnej kuchyne (foto) z počiatku 20. storočia a v priľahlom obvode rušňového depa. Malá výstavka stručne informuje o historickom vývoji železníc na území Slovenska. V usporiadanej časti knižnice a archívu je možné prezenčne študovať. Vystavené a na opravu čakajúce vozidlá pochádzajú z konca 19. a 1. pol. 20. stor. Depozitár je prístupný v období od 1.6. do 30.9. po predchádzajúcom dohovore (na tel. čísle 02 5058 7296) denne okrem nedele v čase od 10.00 do 16.00 hod.
Spojenie: Autobusom č. 56 z Rače alebo z Vajnor (zastávka "Lokomotívne depo I"), odtiaľ pešo cca 10 min po asfaltovej ceste medzi záhradkami a garážami (od zastávky smerom na Raču).

Fotogaléria

Fotogaléria nie je zatiaľ dostupná.

Kontakty

Nobelova 50, 836 01 Bratislava
Tel.: +421 2 50 58 72 96
Mobil: +421 903 758 808
Fax: +421 2 55 56 58 67
E-mail: mdc@nextra.sk

Otvorené

Ut-Pi: 10.00 - 16.00
So-Ne: 10.00 - 17.00
ach nie, mapa sa nedá načítať...

Upozornenie k mape: Na mape je vyznačená poloha mesta alebo obce.

Komentáre (0)

    Zatiaľ nie sú žiadne komentáre.

  • Pridávať komentáre môžu len prihlásení používatelia.

mesto Bratislava - Nové Mesto

Čo by sa tak dnes dalo?

Prihlásenie

Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data

uložiť na tomto počítači

Nepamätám si heslo

Nová registrácia