Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Hudobné múzeum

Hudobné múzeum získava a spracúva hudobné pramene, ktoré dokumentujú dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť: hudobniny, hudobné nástroje, zvukové záznamy diel, korešpondenciu, originálne fotografie a iné dokumenty o činnosti významných hudobných osobností a inštitúcií, ale aj výtvarné predmety hudobnej povahy, napr. medaily, plakety, odznaky, plastiky alebo kresby s hudobnými motívmi.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Múzeum dopravy Bratislava

Vývoj cestnej dopravy je v múzeu prezentovaný rozsiahlou zbierkou vozidiel od kočov a prvých motorových samohybov cez motocykle, osobné a nákladné automobily medzivojnového obdobia až po vozy zo 70-tych rokov.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Múzeum kultúry Maďarov

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku je špecializovaným vedecko-výzkumným, dokumentačným a metodickým útvarom, ktorý cieľavedome skúma dejiny a vývoj hmotnej a duchovnej kultúry maďarského etnika na Slovensku.

Bratislava - Petržalka, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Múzeum školstva a pedagogiky

Úlohou múzea je múzejnými prostriedkami dokumentovať vývoj školstva a pedagogiky na našom území. V rámci tohto poslania sústredilo múzeum vo svojich fondoch takmer 40 000 zbierkových predmetov zo 16. # 20. storočia.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Múzeum židovskej kultúry

Stála expozícia, sprístupnená v máji 1993, oboznamuje návštevníka s dejinami a kultúrou židov žijúcich na území Slovenska prinajmenšom od dôb Veľkomoravskej ríše.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Výstavná sieň Podhradie

Stavebný novotvar skrytý nenápadne medzi hradné bralo a rekonštruované renesančné kúrie spĺňa po bezpečnostnej, prevádzkovej, svetlotechnickej, výstavníckej a klimatickej stránke všetky nároky kladené na moderné výstavné priestory v súčasnosti.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Prírodovedné múzeum

Zbierkový fond obsahuje viac ako 2 317 000 kusov a predstavuje najrozsiahlejšie zbierky v rámci SNM. Časť zbierkového fondu je vystavená v trvalých expozíciách a ďalšia je prezentovaná pri rôznych výstavných podujatiach.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Galéria mesta Bratislavy

GMB sa vo svojej činnosti zameriava na výskum a nákup výtvarných umeleckých diel z Bratislavy a okolia. Súčasťou je samozrejme aj reštaurátorská a predovšetkým výstavná činnosť, ktorá tieto diela sprístupňuje verejnosti.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Galéria Slovenskej sporiteľne

Umelecká zbierka Slovenskej sporiteľne je prvou a jedinou ucelenejšou kolekciou výtvarného umenia na Slovensku mimo pôdy múzeí a galérií.

Bratislava - Čunovo, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Múzeum moderného umenia Danubiana, Bratislava - Čunovo - Vodné dielo

Vo veľkej sále na poschodí sa striedajú prehliadky popredných svetových umelcov, na prízemí je predajná galéria súčasného umenia, priestor pre komorné výstavy, audiovizuálne centrum i prednášková sála.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Bratislavský hrad

Na skalnom výbežku Malých Karpát, nad riekou Dunaj sa týči majestátny hrad, ktorý výrazne dotvára panorámu hlavného mesta Slovenska.

Bratislava - Devínska Nová Ves, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Múzeum je dokumentačným, vedeckovýskumným, a metodickým múzejným pracoviskom zameraným na dejiny a kultúru Chorvátov na Slovensku od ich príchodu na územie dnešného Slovenska až po súčasnosť.

Bratislava - Karlova Ves, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Zoologická záhrada Bratislava

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Slovenské národné múzeum

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Galéria KOMART

Špecializuje sa na prezentáciu výtvarných tendencií príbuzných konštruktivizmu.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Historické múzeum

Historické múzeum patrí medzi najvýznamnejšie a zároveň najväčšie múzeá na Slovensku.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Múzeum polície

Múzeum polície ako jediné špecializované zariadenie svojho druhu v SR sa zameriava na dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosti bezpečnostných a policajných orgánov na území Slovenska.

Bratislava - Podunajské Biskupice, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Múzeum obchodu

Múzeum obchodu cieľavedome zhromažďuje, odborne spracúva, ochraňuje a prezentuje hmotné doklady a písomnosti o vývoji obchodu, pohostinstva a cestovného ruchu na území Slovenska.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Múzeum Jána Cikkera

Múzeum Jána Cikkera patrí medzi najmladšie na Slovensku. Vzniklo v roku 2004 rozhodnutím Nadácie Jána Cikkera. Členov Nadácie k tomuto kroku viedla snaha zachovať pozostalosť Jána Cikkera a v čo najväčšej možnej miere šíriť jeho tvorivý odkaz a dielo.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Divadlo a.ha

Toto bol len výber 20 najzaujímavejších tipov pre okres Bratislava.
Ďalšie možnosti nájdete v nižšie uvedených regiónoch.

 

okres Bratislava

Čo by sa tak dnes dalo?

Prihlásenie

Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data

uložiť na tomto počítači

Nepamätám si heslo

Nová registrácia