Senec, okres Senec, Bratislavský kraj, Bratislava

Aquathermal Senec

Borinka, okres Malacky, Bratislavský kraj, Záhorie

Hrad Pajštún

Svätý Jur, okres Pezinok, Bratislavský kraj, Bratislava

Informačné centrum

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Hudobné múzeum

Hudobné múzeum získava a spracúva hudobné pramene, ktoré dokumentujú dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť: hudobniny, hudobné nástroje, zvukové záznamy diel, korešpondenciu, originálne fotografie a iné dokumenty o činnosti významných hudobných osobností a inštitúcií, ale aj výtvarné predmety hudobnej povahy, napr. medaily, plakety, odznaky, plastiky alebo kresby s hudobnými motívmi.

Pezinok, okres Pezinok, Bratislavský kraj, Bratislava

Malokarpatské múzeum

Dnešné Malokarpatské múzeum vzniklo v roku 1960 ako Mestské historické múzeum (neskôr do roku 1982 sa nazývalo Malokarpatské vinohradnícke múzeum). Základom jeho zbierok boli zvyšky zbierok, ktoré na prelome 19. a 20.-teho storočia založil lekárnik František von Meissel.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Mestské múzeum Bratislava

V zbierkovom fonde Mestského múzea sú zbierky historické, numizmatické, farmaceutické, umeleckoremeselnícke, archeologické, etnografické, kamenárske a umeleckého železiarstva, vedy a techniky.

Pezinok, okres Pezinok, Bratislavský kraj, Bratislava

Metské múzeum v Pezinku

Základ stálej expozície Mestského múzea tvoria predmety získané archeologickým výskumom Pezinka a jeho blízkeho okolia, uskutočňovaným v Pezinku v posledných rokoch.

Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava 3, Bratislavský kraj, Bratislava

Múzejno - dokumentačné centrum železníc

MDC vykonáva komplexnú dokumentačnú činnosť v oblasti vývoja železníc na území Slovenska, t. j. zhromažďuje, zhodnocuje, odborne spravuje a prezentuje vhodne vybrané trojrozmerné i plošné artefakty z tejto oblasti.

Múzeum (Hrad) Červený Kameň

Častá, okres Pezinok, Bratislavský kraj, Bratislava

Múzeum (Hrad) Červený Kameň

Mohutný zachovalý hrad, situovaný na kremencovom brale nad osadou Píla v Malých Karpatoch. Pôvodne kráľovský hrad z pol. 13. stor., súčasť pohraničného opevnenia západných hraníc Uhorska.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Múzeum dopravy Bratislava

Vývoj cestnej dopravy je v múzeu prezentovaný rozsiahlou zbierkou vozidiel od kočov a prvých motorových samohybov cez motocykle, osobné a nákladné automobily medzivojnového obdobia až po vozy zo 70-tych rokov.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Múzeum kultúry Maďarov

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku je špecializovaným vedecko-výzkumným, dokumentačným a metodickým útvarom, ktorý cieľavedome skúma dejiny a vývoj hmotnej a duchovnej kultúry maďarského etnika na Slovensku.

Modra, okres Pezinok, Bratislavský kraj, Bratislava

Múzeum Ľudovíta Štúra

Hlavným poslaním múzea je akvizícia, dokumentácia a prezentácia materiálov dotýkajúcich sa života, činnosti a diela Ľudovíta Štúra a jeho generácie na pozadí slovenského národopisného, sociálneho, kultúrneho a literárneho pohybu v období slovenského národného obrodenia.

Bratislava - Petržalka, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Múzeum školstva a pedagogiky

Úlohou múzea je múzejnými prostriedkami dokumentovať vývoj školstva a pedagogiky na našom území. V rámci tohto poslania sústredilo múzeum vo svojich fondoch takmer 40 000 zbierkových predmetov zo 16. # 20. storočia.

Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava 3, Bratislavský kraj, Bratislava

Múzeum telesnej kultúry v SR

Múzeum telesnej kultúry v Slovenskej republike je špecializovaným múzejným zariadením, orientovaným na dejiny, dokumentáciu a prezentáciu telesnej výchovy, športu a turistiky v Slovenskej republike.

Kráľová pri Senci, okres Senec, Bratislavský kraj, Bratislava

Múzeum včelárstva na Slovensku

Múzeum zhromažďuje materiál a dokumenty o vývoji včelárstva a jeho využívaní v rozličných oblastiach života človeka.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Múzeum židovskej kultúry

Stála expozícia, sprístupnená v máji 1993, oboznamuje návštevníka s dejinami a kultúrou židov žijúcich na území Slovenska prinajmenšom od dôb Veľkomoravskej ríše.

Bratislava - Ružinov, okres Bratislava 2, Bratislavský kraj, Bratislava

Plynárenské múzeum SPP

Je to technické múzeum, ktoré sa zameriava na prezentáciu plynárenskej histórie. Zbierky múzea obsahujú viac ako 300 exponátov, ktoré dokumentujú históriu plynárenstva od počiatkov až po súčasnosť.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Výstavná sieň Podhradie

Stavebný novotvar skrytý nenápadne medzi hradné bralo a rekonštruované renesančné kúrie spĺňa po bezpečnostnej, prevádzkovej, svetlotechnickej, výstavníckej a klimatickej stránke všetky nároky kladené na moderné výstavné priestory v súčasnosti.

Pezinok, okres Pezinok, Bratislavský kraj, Bratislava

Galéria insitného umenia

Galéria, ktorá je v správe SNG, je prvou a jedinou svojho druhu na Slovensku.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Galéria mesta Bratislavy

GMB sa vo svojej činnosti zameriava na výskum a nákup výtvarných umeleckých diel z Bratislavy a okolia. Súčasťou je samozrejme aj reštaurátorská a predovšetkým výstavná činnosť, ktorá tieto diela sprístupňuje verejnosti.

Toto bol len výber 20 najzaujímavejších tipov pre Bratislavský kraj.
Ďalšie možnosti nájdete v nižšie uvedených regiónoch.

 

Bratislavský kraj

Čo by sa tak dnes dalo?

Prihlásenie

Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data

uložiť na tomto počítači

Nepamätám si heslo

Nová registrácia