M-121

Nedávno pridané a ešte neprešlo redakčnou kontrolou.

Bratislava - Ružinov, okres Bratislava 2, Bratislavský kraj, Bratislava

Plynárenské múzeum SPP

Je to technické múzeum, ktoré sa zameriava na prezentáciu plynárenskej histórie. Zbierky múzea obsahujú viac ako 300 exponátov, ktoré dokumentujú históriu plynárenstva od počiatkov až po súčasnosť.

Pridať hodnotenie

Bližšie informácie

Plyn

árenské múzeum pri SPP, a. s. bolo sprístupnené v roku 1996, presne 140 rokov po založení prvej plynárne na Slovensku. Je to technické múzeum, ktoré sa zameriava na prezentáciu plynárenskej histórie. Nachádza sa v rekonštruovaných priestoroch druhej bratislavskej plynárne, v areáli SPP,a. s. na Mlynských Nivách. Zbierky múzea obsahujú viac ako 300 exponátov, ktoré dokumentujú históriu plynárenstva od počiatkov až po súčasnosť.

Plynárenské múzeum patrí pod správu Sekcie pre vzťahy s verejnosťou SPP, a. s. a reprezentuje históriu plynárenstva ako aj jej prepojenie na súčasnosť.

Expozícia je rozdelená na štyri sekcie:

I. História svetového plynárenstva.
II. Prvá plynáreň na Slovensku.
III. Použitie svietiplynu, osvetľovanie plynom, plynové tepelné spotrebiče.
IV. Druhá # mestská plynáreň v Bratislave, ukončenie výroby svietiplynu na Slovensku a nástup zemného plynu.

Pavilón histórie dopĺňa kancelária prokuristu, so zachovaným autentickým zariadením, a chemické laboratórium, ktoré dotvárajú obraz pôvodných priestorov plynárne.
Prvá plynáreň na našom území vznikla v roku 1856 v Bratislave. Od tohto roku sa na bratislavských uliciach, ako aj v domácnostiach svietilo práve svietiplynom, ktorý sa využíval do roku 1960. Postupne sa však prechádzalo na zemný plyn a v roku 1978 bola výroba svietiplynu definitívne zastavená. Od tohto roku sa slovenské plynárenstvo zaoberá distribúciou a spracovaním zemného plynu.
Históriou plynárenstva návštevníkov prevedú bývalí zamestnanci SPP, a. s., ktorí zabezpečujú lektorské a sprievodcovské služby v múzeu. Popri prehliadkach sa v priestoroch múzea konajú aj výtvarné tvorivé dielne pre deti a príležitostné kultúrne podujatia.

Fotogaléria

Fotogaléria nie je zatiaľ dostupná.

Kontakty

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
sekcia pre vzťahy s verejnosťou
Plynárenské múzeum
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Prístup do múzea je cez nákladnú vrátnicu OZ SPP, Mlynské nivy 42, Bratislava.

Tel.: +421 2 58 69 27 33, +421 2 58 69 26 50
Fax: +421 2 53 41 51 08
E-mail: sekretariat@snm.sk

Odd. prezentácie a marketingu SNM
Informácie o výstavách : 02/ 59349 141
E-mail: programy@snm.sk

Otvorené

Po-Pi: 10.00 - 14.00
Na prehliadku je nutné telefonicky sa objednať na čísle +421 2 / 5869 2650, 5869 2733.
ach nie, mapa sa nedá načítať...

Upozornenie k mape: Na mape je vyznačená poloha mesta alebo obce.

Vstupné

Vstup do múzea je voľný.

Komentáre (0)

    Zatiaľ nie sú žiadne komentáre.

  • Pridávať komentáre môžu len prihlásení používatelia.

mesto Bratislava - Ružinov

Čo by sa tak dnes dalo?

Prihlásenie

Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data

uložiť na tomto počítači

Nepamätám si heslo

Nová registrácia