Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Hudobné múzeum

Hudobné múzeum získava a spracúva hudobné pramene, ktoré dokumentujú dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť: hudobniny, hudobné nástroje, zvukové záznamy diel, korešpondenciu, originálne fotografie a iné dokumenty o činnosti významných hudobných osobností a inštitúcií, ale aj výtvarné predmety hudobnej povahy, napr. medaily, plakety, odznaky, plastiky alebo kresby s hudobnými motívmi.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Mestské múzeum Bratislava

V zbierkovom fonde Mestského múzea sú zbierky historické, numizmatické, farmaceutické, umeleckoremeselnícke, archeologické, etnografické, kamenárske a umeleckého železiarstva, vedy a techniky.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Múzeum dopravy Bratislava

Vývoj cestnej dopravy je v múzeu prezentovaný rozsiahlou zbierkou vozidiel od kočov a prvých motorových samohybov cez motocykle, osobné a nákladné automobily medzivojnového obdobia až po vozy zo 70-tych rokov.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Múzeum kultúry Maďarov

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku je špecializovaným vedecko-výzkumným, dokumentačným a metodickým útvarom, ktorý cieľavedome skúma dejiny a vývoj hmotnej a duchovnej kultúry maďarského etnika na Slovensku.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Múzeum židovskej kultúry

Stála expozícia, sprístupnená v máji 1993, oboznamuje návštevníka s dejinami a kultúrou židov žijúcich na území Slovenska prinajmenšom od dôb Veľkomoravskej ríše.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Výstavná sieň Podhradie

Stavebný novotvar skrytý nenápadne medzi hradné bralo a rekonštruované renesančné kúrie spĺňa po bezpečnostnej, prevádzkovej, svetlotechnickej, výstavníckej a klimatickej stránke všetky nároky kladené na moderné výstavné priestory v súčasnosti.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Prírodovedné múzeum

Zbierkový fond obsahuje viac ako 2 317 000 kusov a predstavuje najrozsiahlejšie zbierky v rámci SNM. Časť zbierkového fondu je vystavená v trvalých expozíciách a ďalšia je prezentovaná pri rôznych výstavných podujatiach.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Galéria mesta Bratislavy

GMB sa vo svojej činnosti zameriava na výskum a nákup výtvarných umeleckých diel z Bratislavy a okolia. Súčasťou je samozrejme aj reštaurátorská a predovšetkým výstavná činnosť, ktorá tieto diela sprístupňuje verejnosti.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Galéria Slovenskej sporiteľne

Umelecká zbierka Slovenskej sporiteľne je prvou a jedinou ucelenejšou kolekciou výtvarného umenia na Slovensku mimo pôdy múzeí a galérií.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Bratislavský hrad

Na skalnom výbežku Malých Karpát, nad riekou Dunaj sa týči majestátny hrad, ktorý výrazne dotvára panorámu hlavného mesta Slovenska.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Slovenské národné múzeum

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Galéria KOMART

Špecializuje sa na prezentáciu výtvarných tendencií príbuzných konštruktivizmu.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Historické múzeum

Historické múzeum patrí medzi najvýznamnejšie a zároveň najväčšie múzeá na Slovensku.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Múzeum polície

Múzeum polície ako jediné špecializované zariadenie svojho druhu v SR sa zameriava na dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosti bezpečnostných a policajných orgánov na území Slovenska.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Múzeum Jána Cikkera

Múzeum Jána Cikkera patrí medzi najmladšie na Slovensku. Vzniklo v roku 2004 rozhodnutím Nadácie Jána Cikkera. Členov Nadácie k tomuto kroku viedla snaha zachovať pozostalosť Jána Cikkera a v čo najväčšej možnej miere šíriť jeho tvorivý odkaz a dielo.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Múzeum Milana Dobeša

V zbierke múzea je viac ako 200 exponátov. Okrem grafických prác, koláží a sôch, sú vystavené aj známe Dobešove svetelno-kinetické objekty. Dobešovu zbierku dopĺňa i kolekcia 47 umelcov z celého sveta, ako aj českí a slovenskí výtvarníci, jeho priatelia a kolegovia.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

UNIQA galéria pod hradom

UNIQA poisťovňa, a. s., podporuje predovšetkým mladých umelcov a umožňuje im vo svojich reprezentatívnych priestoroch regionálneho riaditeľstva na Zámockej ulici pod bratislavským hradom prezentovať verejnosti svoje diela.

Archeologické múzeum Bratislava

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Archeologické múzeum Bratislava

Archeologické múzeum SNM je jediné špecializované archeologické múzejné pracovisko na Slovensku.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Múzeum kultúry karpatských Nemcov

V múzeu je umiestnená knižnica špecializovaná na problematiku dejín a kultúry karpatských Nemcov. Je to nesporne najlepšia knižnica tohto zamerania na Slovensku a často ju využívajú študenti a odborní pracovníci.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Krajanské múzeum Matice slovenskej

Krajanské múzeum, ktoré sa zameriava na problematiku slovenského vysťahovalectva a život Slovákov vo svete, je súčasťou Matice slovenskej.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Slovenská národná galéria

Činnosť SNG sa zameriavala na akvizíciu, výskum, záchranu a prezentáciu kultúrneho dedičstva vo všetkých výtvarných disciplínach, najmä v maliarstve, sochárstve, kresbe a grafike. K nim sa postupne pripájali i ďalšie oblasti tvorby.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Jaskyňa Hríb

Pre mnohých je asi prekvapením, že takmer v strede Bratislavy sa nachádza pravá nefalšovaná jaskyňa nazvaná ako Jaskyňa Hríb.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Nová scéna

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Slovenské národné divadlo

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Divadlo Astorka Korzo ´90

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Bratislavské bábkové divadlo

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Divadlo Romathan

Rómske profesionálne divadlo.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Štúdio L+S

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Divadlo West

Divadlo agentážneho typu s komornou scénou v centre Bratislavy, kde divák v príjemnom prostredí kaviarenského štýlu pri občerstvení môže stráviť príjemný divadelný večer. Divadlo sa od svojho vzniku (31.12.1995) zameriava predovšetkým na hry komediálneho žánru a zaznamenalo už niekoľko úspešných premiér s poprednými slovenskými hercami v réžii najvýznamnejších slovenských osobností. Divadlo nemá stály súbor, a preto môže divákom prezentovať hry v podaní umelcov z rôznych divadiel.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Divadlo GUnaGU

Divadlo GUnaGU je profesionálny súbor alternatívneho typu, ktorý oslovuje predovšetkým mladých ľudí # stredoškolákov a vysokoškolákov. Vekový priemer publika je cca 25 rokov, ale často prichádzajú aj starší diváci.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Tanečné Divadlo Bralen

Tanečné divadlo Bralen zahájilo už svoju 31. sezónu (vzniklo v júli 1975). Počas celého tohto obdobia je telesom, ktoré v podstatnej miere ovplyvňuje a usmerňuje vývoj moderného tanca na Slovensku. Svojou činnosťou sa Bralen snažil vždy formovať celý žáner a za týmto cieľom neustále rozširoval svoje aktivity podľa potrieb celého žánru.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Divadlo a.ha

 

mesto Bratislava - Staré Mesto

Čo by sa tak dnes dalo?

Prihlásenie

Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data

uložiť na tomto počítači

Nepamätám si heslo

Nová registrácia