Martin, okres Martin, Žilinský kraj, Turiec

Detské ihrisko

Martin, okres Martin, Žilinský kraj, Turiec

Etnografické múzeum Martin

Najstaršie pracovisko SNM, ktoré sa po druhej svetovej vojne sa postupne špecializovalo na komplexnú dokumentáciu spôsobu života a kultúry ľudu na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť.

Múzeum Martina Benku

Martin, okres Martin, Žilinský kraj, Turiec

Múzeum Martina Benku

Autenticky zachované interiéry múzea, rešpektujúce poslednú vôľu Martina Benku, približujú dielo všestranne orientovaného umelca, no predovšetkým maliara a ilustrátora.

Martin, okres Martin, Žilinský kraj, Turiec

Múzeum Slovenského Červeného kríža

Poslaním múzea je cieľavedome zhromažďovať, spravovať, ochraňovať, odborne spracovávať a verejnosti sprístupňovať doklady dejín a vývoja Červeného kríža na Slovensku, s cieľom ich zachovania a verejnej prezentácie.

Múzeum slovenskej dediny

Martin, okres Martin, Žilinský kraj, Turiec

Múzeum slovenskej dediny

Múzeum v prírode prezentuje ľudové staviteľstvo, bývanie a život tradičných dedinských spoločenstiev na Slovensku v 19. a zač. 20. stor.

Martin, okres Martin, Žilinský kraj, Turiec

Slovenské národné literárne múzeum

Jeho úlohou je zhromažďovať, odborne spracovávať, archivovať a sprístupňovať múzejné predmety so vzťahom k slovenskej literatúre.

Martin, okres Martin, Žilinský kraj, Turiec

Slovenské národné múzeum v Martine

Slovenské národné múzeum v Martine patrí k najstarším a najväčším zložkám súčasného Slovenského národného múzea. Od svojho vzniku (1893) budovalo zbierky vlastivedného charakteru (etnografické, archeologické, historické, numizmatické, umelecko-historické, výtvarné, archívne a knižné) dokumentujúce históriu a kultúru Slovákov doma i v zahraničí.

Martin, okres Martin, Žilinský kraj, Turiec

Múzeum kultúry Čechov na Slovensku

Múzeum kultúry Čechov na Slovensku je najmladšou stálou expozíciou SNM v Martine, ktorá približuje osobité životné prostredie a dielo manželov PhDr. Anny a akademika Jiřího Horákovcov, významných osobností dokumentujúcich tradície vzťahu Čechov a Slovákov.

Martin, okres Martin, Žilinský kraj, Turiec

Múzeum Andreja Kmeťa

Múzeum spravuje viac ako 175 000 zbierkových predmetov, z čoho je 8 700 zo spoločenskovednej a 166 600 z prírodovednej oblasti.

Martin, okres Martin, Žilinský kraj, Turiec

Múzeum kultúry Rómov

Múzeum kultúry Rómov na Slovensku na Slovensku vzniklo 01.01.2002 a je najmladším pracoviskom Slovenského národného múzea - Etnografického múzea v Martine. Jeho prvoradým poslaním je dokumentácia hmotnej a duchovnej kultúry Rómov v minulosti i prítomnosti.

Martin, okres Martin, Žilinský kraj, Turiec

Turčianska galéria

Galéria prezentuje aj vývoj knižnej tvorby, z čoho vychádza založenie výstavného a súťažného projektu Bienále knižného umenia Martin.

Rudno

Martin, okres Martin, Žilinský kraj, Turiec

Rudno

Rímskokatolícky kostol z Rudna, zasvätený sv. Štefanovi Kráľovi, je jediný zachovaný drevený kostol v Turci. Táto dominantná stavba regiónu Turiec v martinskom Múzeu slovenskej dediny, je od svojho sprístupnenia jedným z návštevnícky najatraktívnejších objektov v rámci celého skanzenu.

Martin, okres Martin, Žilinský kraj, Turiec

Slovenské komorné divadlo

 

Prihlásenie

Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data

uložiť na tomto počítači

Nepamätám si heslo

Nová registrácia