M-40

Nedávno pridané a ešte neprešlo redakčnou kontrolou.

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Mestské múzeum Bratislava

V zbierkovom fonde Mestského múzea sú zbierky historické, numizmatické, farmaceutické, umeleckoremeselnícke, archeologické, etnografické, kamenárske a umeleckého železiarstva, vedy a techniky.

Pridať hodnotenie

Bližšie informácie

Brat

islavské mestské múzeum založil v roku 1868 Bratislavský okrášľovací spolok a prvá expozícia bola sprístupnená v roku 1872. Z pamiatkových objektov, v ktorých sídli múzeum, je architektonicky a umeleckohistoricky najcennejšia pôvodne gotická Stará radnica, ktorá vznikla pripojením dvoch meštianskych domov k domu richtára Jakuba (Pawerovho a Ungerovho domu).
V zbierkovom fonde Mestského múzea sú zbierky historické, numizmatické, farmaceutické, umeleckoremeselnícke, archeologické, etnografické, kamenárske a umeleckého železiarstva, vedy a techniky. Výskumami Devína a Rusoviec sa múzeum zaradilo medzi popredné archeologické pracoviská na Slovensku.

APPONYIHO PALÁC

Rokokový dom na Radničnej ulici v Bratislave je jednou z historických budov slúžiacich Mestskému múzeu v Bratislave na prezentáciu dejín mesta.

Apponyiho palác dal postaviť v rokoch 1761 # 1762 gróf Juraj (Gyorg) Apponyi z Oponíc.
V roku 1867 palác odkúpilo mesto pre potreby magistrátu. Od tejto doby patrí táto významná budova stále do správy mesta a mestských organizácií. Za obdobie 244 rokov prešla historická budova už stavebnými zásahmi podľa potrieb mesta.

Čelní predstavitelia Hlavného mesta SR Bratislavy sa rozhodli realizovať v roku 2006 rozsiahlu rekonštrukciu budovy. Jej stav si to nevyhnutne vyžaduje. Historicky významná architektonická pamiatka - Apponyiho palác - získa nový rozmer. Odhalia sa ďalšie podlažia slúžiace doteraz ako depozity. Vytvoria sa na nové expozície múzea. Adaptáciou paláca vznikne jeho samostaný uzavretý okruh, ktorý sa oddelí od komplexu budov Starej radnice. Múzeum plánuje zrekonštruovať a obnoviť aj Expozíciu vinohradníctva a vinárstva.

Expozície:

Expozícia dejín mesta a feudálnej justície

Od 2.1.2006 pre rekonštrukciu je časť expozície uzavretá

Ut-Pi 10.00 - 17.00
So,Ne 11.00 - 18.00
Stará radnica, Primaciálne nám. 3
Tel.: +421 2 5920 5130

Približuje dejiny mesta od stredoveku po 20. storočie v jednotlivých celkoch prezentujúcich dejiny remesiel a obchodu, korunovácie uhorských kráľov, vedu, techniku i kultúrny život v meste, sakrálne umenie, životný štýl šľachty i meštianstva, myšlienky národného obrodenia ale i rozvoj priemyslu v druhej polovici 19. a začiatku 20. storočia. Nachádza sa v komplexe budov Starej radnice s bývalými mestskými žalármi a v časti Apponyiho paláca. Súčasťou expozície sú interiéry s pôvodnou úpravou. V suteréne sú umiestnené žaláre s expozíciou feudálnej justície i kolekciou archeologických nálezov pochádzajúcich z týchto priestorov.


Veža Starej radnice
Veža je prístupná denne okrem pondelka a jej návšteva je súčasťou prehliadky Expozície dejín mesta a feudálnej justície.

Komplex budov Starej radnice je jednou z najvýznamnejších architektonických pamiatok Bratislavy, ktorej datovanie siaha do 14. storočia. K unikátom patrí aj Veža, ktorá bola pôvodne 4-podlažná, ukončená terasou chránenou cimburím. Po zemetrasení v 16. storočí bola osadená na ochodzu kamenná balustráda. V 17. storočí bola umiestnená do niky na nároží veže zo strany Kostolnej uličky polychrómovaná a zlátená kamenná socha Panny Márie - patrónky Uhorska. Po požiari v roku 1733 dostala pačas barokovej prestavby veža svoju dnešnú podobu.

Fotogaléria

Fotogaléria nie je zatiaľ dostupná.

Kontakty

Primaciálne nám. 3, 815 18 Bratislava
Informátor MM - tel.: +421 2 5920 5111
Odd. prezentácie - tel.: +421 2 5920 5135
Sekretariát riaditeľa - tel.: +421 2 5443 4742
Fax: +421 2 54 43 46 31
E-mail: mmba@bratislava.sk

Otvorené

samostatne uvedené pri každej expozícii
ach nie, mapa sa nedá načítať...

Upozornenie k mape: Na mape je vyznačená poloha mesta alebo obce.

Komentáre (0)

    Zatiaľ nie sú žiadne komentáre.

  • Pridávať komentáre môžu len prihlásení používatelia.

mesto Bratislava - Staré Mesto

Čo by sa tak dnes dalo?

Prihlásenie

Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data

uložiť na tomto počítači

Nepamätám si heslo

Nová registrácia