M-102

Nedávno pridané a ešte neprešlo redakčnou kontrolou.

Bratislava - Petržalka, okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislava

Múzeum školstva a pedagogiky

Úlohou múzea je múzejnými prostriedkami dokumentovať vývoj školstva a pedagogiky na našom území. V rámci tohto poslania sústredilo múzeum vo svojich fondoch takmer 40 000 zbierkových predmetov zo 16. # 20. storočia.

Pridať hodnotenie

Bližšie informácie

Vzni

kom Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave sa nadviazalo na tradície školského múzejníctva, ktoré v druhej polovici 19. storočia položil V. Ľ. Rizner (1849 - 1913) výstavami na škole v Zemianskom Podhradí. Myšlienku založenia Slovenského pedagogického múzea propagoval v roku 1925 neskorší minister školstva Slovenskej republiky Jozef Sivák (1886 - 1959) a učiteľ Peter Straka (1904 - 1980) sa zaslúžil o vznik prvého takéhoto zariadenia - Pedagogického a vlastivedného múzea v Malackách v roku 1928.
Múzeum v Bratislave vzniklo rozhodnutím Kolégia ministra školstva v roku 1970 ako oddelenie Slovenskej pedagogickej knižnice. V súčasnosti je súčasťou Ústavu informácií a prognóz školstva.
Úlohou múzea je múzejnými prostriedkami dokumentovať vývoj školstva a pedagogiky na našom území. V rámci tohto poslania sústredilo múzeum vo svojich fondoch takmer 40 000 zbierkových predmetov zo 16. # 20. storočia. Ide prevažne o zariadenie škôl (inventár tried, kabinetov), učebné pomôcky, učebnice, knihy so školskou a pedagogickou tematikou, listinný materiál (vysvedčenia, indexy, triedne knihy, školské zošity) či fotografie, filmový a iný obrazový materiál.

Pilotná expozícia dejín školstva a pedagogiky má dve časti:

Prvá # textová časť je rozdelená do 9 tematických celkov a zachytáva vývoj školstva na území Slovenska od Veľkej Moravy do roku 1989. Text každého celku je doplnený najhodnotnejšími a najvýpovednejšími zbierkovými predmetmi, ktoré ilustrujú dané obdobie.

Druhá časť expozície začína autentickou triedou ľudovej školy z obdobia rokov 1918 # 1938, zariadenou originálnym nábytkom zo slovenských škôl. Na triedu nadväzujú rekonštrukcie ďalších charakteristických školských priestorov. Je tu pionierska klubovňa zo 60. # 70. rokov 20. storočia, školský kabinet s prírodopisnými, chemickými, fyzikálnymi a zemepisnými pomôckami a nakoniec rekonštrukcia pracovne vysokoškolského profesora, ktorú tvorí originálne zariadenie i predmety každodennej potreby z pozostalosti profesora Jozefa Schuberta (1904 # 2000), dlhoročného dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Trnave, významného historika dejín pedagogiky a organizátora vysokoškolského života na Slovensku.

V celej expozícii sú využité výlučne zbierkové predmety z fondu Múzea školstva a pedagogiky, ktoré boli získané v posledných dvoch desaťročiach.

Textová časť výstavy je preložená do braillovho písma a výstavné priestory múzea sú prístupné pre telesne postihnutých návštevníkov.

Fotogaléria

Fotogaléria nie je zatiaľ dostupná.

Kontakty

Hálova č. 16, 842 44 Bratislava
Tel.: +421 2 62 41 06 65
Fax: +421 2 62 41 06 65
E-mail: msap@uips.sk

Otvorené

Po,Ut: 10.00 - 17.00
St,Št: 08.00 - 14.00

Väčšie skupiny je potrebné nahlásiť telefonicky, prípadne e-mailom.

(Múzeum sa nachádza v prístavbe Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej oproti Slovenskej pedagogickej knižnici.)
ach nie, mapa sa nedá načítať...

Upozornenie k mape: Na mape je vyznačená poloha mesta alebo obce.

Komentáre (0)

    Zatiaľ nie sú žiadne komentáre.

  • Pridávať komentáre môžu len prihlásení používatelia.

mesto Bratislava - Petržalka

Čo by sa tak dnes dalo?

Prihlásenie

Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data

uložiť na tomto počítači

Nepamätám si heslo

Nová registrácia