Prievidza, okres Prievidza, Trenčiansky kraj, Horná Nitra

Hornonitrianske múzeum

Hornonitrianske múzeum Prievidza patrí medzi najmladšie múzeá na Slovensku. Hornonitrianske múzeum sa počas svojej existencie etablovala ako špecifický a nezastupiteľný prvok kultúrno-spoločenského diania mesta Prievidze a celého regiónu hornej Nitry.

Ilava, okres Ilava, Trenčiansky kraj, Horné Považie

Mestské múzeum Ilava

V Mestskom múzeu Ilava sa nachádzajú 3 expozície: história Ilavy, národopisná a prírodovedná. Atraktívna prírodovedná expozícia je zapožičaná z Trenčianskeho múzea.

Brodzany, okres Partizánske, Trenčiansky kraj, Horná Nitra

Múzeum A.S. Puškina

Expozícia venovaná dejinám slovenskej literatúry z aspektu slovensko- ruských vzťahov od veľkomoravského obdobia do začiatku 20.-teho storočia bola sprístupnená v roku 1989. Historická časť expozície približuje zaujímavé brodziansko- puškinovské vzťahy a súvislosti.

Beckov, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, Stredné Považie

Múzeum Beckov

Je v ňom umiestnená expozícia dejín Beckova, jeho významných dejín a samozrejme aj hradu Beckov. Významnou časťou expozície sú materiály o významných rodákoch Beckova (J.M. Hurban, L. Medňanský, A. Medňanský, D. Štúr, a iných).

Púchov, okres Púchov, Trenčiansky kraj, Horné Považie

Múzeum kolies

Myšlienka vzniku je stará niekoľko rokov. ETOP sám je tvorcom kolies a zároveň má niekoľko kolies patentovaných, čím posunul vývoj o krôčik ďalej.

Košariská, okres Myjava, Trenčiansky kraj, Záhorie

Múzeum M. R. Štefánika

V šiestich miestnostiach sa múzejne dokumentuje jeho životná dráha, súkromie a záľuby, no najmä jeho vojenská, diplomatická a politická činnosť.

Myjava, okres Myjava, Trenčiansky kraj, Záhorie

Múzeum Slovenských národných rád

Slovenské národné rady v slovenských dejinách.

Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, Stredné Považie

Podjavorinské múzeum

V priestoroch múzea je umiestnená vlastivedne ladená expozícia venovaná histórii Nového Mesta a okolia, jeho kultúre a tradíciam.

Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj, Stredné Považie

Trenčianske múzeum

Trenčianske múzeum napriek svojim prírodovedným tradíciám je múzeom vlastivedného typu. Vlastní a spravuje zbierkové fondy historického, umenovedného, prírodovedného, literárno-historického či národopisného charakteru, bohaté zbierky z oblasti numizmatiky, faleristiky, filokartie, militárií a zbraní, umeleckého remesla a pod.

Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj, Horné Považie

Vlastivedné múzeum Považská Bystrica

Čachtický hrad

Čachtice, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, Stredné Považie

Čachtický hrad

Čachtický hrad vznikol v druhej polovici 13.-teho storočia a patril medzi prvé hrady, ktoré zabezpečovali západnú hranicu Uhorska.

Múzeum Bojnice (Bojnický zámok)

Bojnice, okres Prievidza, Trenčiansky kraj, Horná Nitra

Múzeum Bojnice (Bojnický zámok)

Múzeum Bojnice sídli v romantickom zámku - Národnej kultúrnej pamiatke, patriacom k najkrajším pamiatkovým objektom na Slovensku. Múzeum Bojnice vzniklo roku 1950.

Dubnica nad Váhom, okres Ilava, Trenčiansky kraj, Horné Považie

Dubnické múzeum Dubnica nad Váhom

Zriadovateľom múzea je mesto Dubnica nad Váhom. Zriaďovacia listina v roku 2005. Sídlo múzea sa pripravuje v kaštieli Illešházyovcov.

Čachtice, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, Stredné Považie

Múzeum Čachtice

Múzeum Čachtice je vysunutou expozíciou Trenčianskeho múzea, ktorá sa venuje dejinám Čachtíc. Je umiestnené v Draškovičovskom kaštieli v Čachticiach. Zachytáva nielen dejinné udalosti, ale i približuje návštevníkovi i bohaté kultúrne tradície a ľudovú kultúru mestečka.

Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj, Stredné Považie

Trenčiansky hrad

Národná kultúrna pamiatka hrad Trenčín je súčasťou Trenčianskeho múzea. Jeho dejiny siahajú do 10.-11. storočia, pričom prvá písomná zmienka siaha do roku 1113.

Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj, Stredné Považie

Galéria M.A. Bazovského

Už od počiatku existencie bola jasná profilácia galérie - orientácia na výtvarné umenie 20. storočia - v užších regionálnych, ale najmä širších celoslovenských súvislostiach. Zameranie na modernú výtvarnú kultúru sa najbezprostrednejšie premietlo do štruktúry jej zbierkového fondu a následne logicky i do charakteru expozičných súborov.

Púchov, okres Púchov, Trenčiansky kraj, Horné Považie

Archeologické múzeum Púchovskej kultúry

Amatérske výskumy baróna Emila Hoeninga na Skale v Púchove poskytli možnosť rozpoznať jednu z najvýznamnejších kultúr včasnej doby dejinnej na území Slovenska - púchovskej kultúry.

Beckov, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, Stredné Považie

Hrad Beckov

Beckovský hrad je jedným zo strážnych považských hradov. Bol to kráľovský hrad, ktorý vládol pomerne rozsiahlemu panstvu.

Lednické Rovne, okres Púchov, Trenčiansky kraj, Horné Považie

Slovenské sklárske múzeum

Slovenské sklárske múzeum je špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na sklársku výrobu na Slovensku. Jeho zbierky uchovávajú niekoľko jedinečných historicky cenných materiálov.

Stará Turá, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, Stredné Považie

Mestské múzeum Stará Turá

Múzeum sa zameriava na históriu mestečka Stará Turá. Pozornosť je venovaná prvej dobrovoľníckej výprave a bitke pri Starej Turej v meruôsmych rokoch.

 

Trenčiansky kraj

Čo by sa tak dnes dalo?

Prihlásenie

Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data

uložiť na tomto počítači

Nepamätám si heslo

Nová registrácia